Знаете ли

  1. Кой български владетел, наричан „Спасителят на Европа”, присъединява първата област на юг от Стара планина към България?

  2. Къде Петър и Асен разбиват войската на византийския император Исак II Ангел?

  3. С кой български владетел е сравняван цар Калоян с умелото си дипломатическо лавиране между Рим и Константинопол?

  4. При кой български владетел се провежда прочутата битка при Клокотница на 9.03.1230 г.?

  5. 5. Кой е авторът на най-стария исторически труд в средновековната ни книжнина?

  6. Къде Васил Левски основава първия частен революционен комитет?

  7. Кога четата на Христо Ботев стъпва на Козлодуйския бряг?

  8. Кой известен български революционер оглавява т.нар.”Хвърковата чета” по време на Априлското въстание?

  9. Кой българин е наричан „бащата на българската авиация” също е един от основоположниците на авиацията в САЩ?

  10. В кой български град се намират две жилищно-отбранителни кули от XVII в.?