Историята

в дигиталния свят

На 12 февруари в Малката зала на ХГ „Иван Фунев“ при РИМ-Враца учениците от клуб "Млади родолюбци" присъстваха на презентация на тема „Античните надписи върху камък в дигитален вид: мисията възможна“.

Д-р Димитър Илиев от катедра „Класическа филология“ към СУ „Св. Климент Охридски“ представи работата на катедрата по създаването на цифрова библиотека от антични записи, намерени по нашите земи. Целта е да се осигури по-лесен достъп на учените до тях, за да бъдат разчетени и преведени.

По време на срещата бе анонсиран проектът „Теламон“, който има за цел да обхване огромното богатство от 4 000 епиграфски паметника.

Участниците с интерес проследиха лекцията за различните алгоритми за кодиране и разкодиране, а също така и какво представлява базата от епиграфски надписи и как се използва тя и задаваха въпроси, на които лекторите отговаряха с готовност.