Тервел,
спасителят на Европа

1300 годишнината от славната победа над арабите стана повод да създадем мултимедийното приложение "Спасителят на Европа", което по интересен и достъпен начин да запознае потребителя с важен период от българската история – управлението на хан Тервел. - така започна първият от поредицата открити уроци по история Деница Узунова - един от авторите на приложението.

А другият автор - Надежда Прокопиева, продължи: Напоследък стана модерно да се говори за масово навлизане на електронните учебници и помагала в учебния процес. Вместо един голям учебник, пък бил той и електронен, по-удачно, според нас, би било използването на подходящ комплект от интерактивни мултимедийни материали за всеки учебен час или тема.

Практиката показва, че не всяко българско училище разполага с бърза и надеждна интернет връзка, за да можем да разчитаме във всеки един момент на онлайн обучение в час. Затова не смятаме, че трябва да се пренебрегва, като инструмент в учебния час или за самообучение, интерактивната мултимедия, която може да се използва офлайн. Надяваме се да харесате нашето приложение и да ви бъде от полза. - завърши уводните си думи Деница и думата получи Любина Карамелска - учителят по история.

В продължение на цяла седмица Деница и Надежда бяха помощниците на госпожа Карамелска в часовете й по история в 12 а, б, в и г клас. Но не смятат да спрат дотук - в плановете им е да създадат цял комплект от мултимедийни приложения за великите владетели на България. Това е огромен труд, но целият клуб "Млади родолюбци" вече работи по проекта.

Приложението е достъпно онлайн тук.