Катедра ИНФОРМАТИКА И ИТ              

Училищен ученически съвет                

Клуб "Млади родолюбци"                      

НОИТ 10-12 май 2019 Враца                  

Професия Приложен програмист