Катедра ИНФОРМАТИКА И ИТ              

Ученически проекти                                

Клуб "Млади родолюбци"                      

НОИТ 10-12 май 2019 Враца                  

Училищен ученически съвет